• en
  • lv
  • ru
+371 28664959

Sniedzam visu veidu atbalstu nekustamā īpašuma privatizācijā:
•    palīdzam sagatavot dokumentāciju iesniegšanai Privatizācijas aģentūrā un Valsts zemes dienestā;
•    nodrošinām komunikāciju starp visām privatizācijas procesā iesaistītajām pusēm;
•    konsultējam, garantējam Jūsu privātās informācijas konfidencialitāti.
 
Ko un kā ir iespējams privatizēt

Zemes un nekustamā īpašuma privatizācija
Pašreiz ir iespējams privatizēt:
•    apbūvētus zemesgabalus;
•    neapbūvētus zemesgabalus;
•    valsts īpašuma objektus.
 
Kam ir tiesības privatizēt zemesgabalu

•    Apbūvētu zemesgabalu ir tiesīgas privatizēt personas, kuru īpašuma tiesības uz ēkām (būvēm), kas atrodas uz zemesgabala, ir nostiprinātas zemesgrāmatā.
•    Personām, kas vēlas iegūt savā īpašumā valstij piederošu neapbūvētu zemesgabalu, par kuru nav iesniegts privatizācijas ierosinājums līdz 2006. gada 31. augustam, ar iesniegumu ir jāvēršas VAS „Valsts nekustamie īpašumi”.
•    Tas pats regulējums attiecas uz valsts īpašuma objekta privatizāciju.
 
Dzīvojamo māju un dzīvokļu privatizācija
Konsultējam un palīdzam kārtot ar īpašuma privatizāciju saistītos dokumentus jebkurā privatizācijas posmā.
Ja dzīvoklis nav izgājis pilnu plānveida privatizācijas procesu, to ir iespējams pārdot vai nopirkt ar zaļo, dzelteno vai balto lapu, kas kalpo par īpašumtiesības apliecinošu dokumentu.
Ja dzīvoklis ir izgājis plānveida privatizāciju, to nav iespējams pārdot vai nopirkt ar zaļo, dzelteno vai balto lapu. Tam ir nepieciešams sagatavot zemesgrāmatas apliecību.
Kā notiek īpašumaprivatizācija, ja dzīvoklis ir izgājis plānveida privatizāciju
•    Jums ir jādodas uz Privatizācijas aģentūru, uzrādot balto vai zaļo lapu, jānoslēdz pirkuma līgums ar Privatizācijas aģentūru, uzrādot dokumentu, kas apliecina, ka dzīvoklim nav komunālo maksājumu parādu.
•    Līgums tiek noslēgts divu nedēļu laikā, un tiek sagatavota inventarizācijas lieta.
•    Kad līgums ir noslēgts un inventarizācijas lieta gatava (šis process var aizņemt pat 80 dienu, ja nepieciešams gatavot jaunu inventarizācijas lietu), Jums ir jādodas pie notāra parakstīt nostiprinājuma lūgumu īpašuma ierakstīšanai zemesgrāmatā.