• en
  • lv
  • ru
+371 28664959
Nekustamā īpašuma vērtējums ir nepieciešams, lai saņemtu kredītu pret nekustamā īpašuma ķīlu. Tas bankā jāiesniedz vienlaikus ar pieteikumu kredīta saņemšanai. Tādējādi banka var pārliecināties par nekustamā īpašuma tirgus vērtību, savukārt vērtējums ir viens no parametriem, pēc kā nosaka kredīta summu.
Vērtējumu atzīst visas Latvijas komercbankas.
Mūsu sadarbības partneri ir labi atpazīstami vērtētāji ar lielu pieredzi šajā nozarē.
Vēlies uzzināt sava īpašuma vērtību?
Atsūtiet mums savu pieprasījumu, un mēs Jums atbildēsim tuvākajā laikā!